بازخورد شعر جنجالی میثم مطیعی در روز عید فطر


نگاهی به واکنش های طیف های مختلف به شعر انتقادی میثم مطیعی پیش از آغاز مراسم نماز عید سعید فطر


۰ نظر