نکات مهمی که رهبرانقلاب به نمایندگان ملت گوشزد کردند


بیانات رهبر انقلاب در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (97/03/30) 


۰ نظر