پیام تقدیر و تشکر سردار سلیمانی برای دکتر روحانی


تشکر و تقدیر سردار سلیمانی بابت سخنان دکتر روحانی درباره سیاست صادرات نفت


۰ نظر