توافق برجامی اروپایی ها بر حذف دلار در تجارت با ایران


اروپایی ها برای حفظ برجام، به این توافق رسیدند که در معالات با ایران از دلار به عنوان ارز مرجع استفاده نکنند.


۰ نظر