جهانگیری: بعضی مسئولین درک مناسبی از شرایط کشور ندارند


صحبت های جهانگیری در جلسه شورای اداری استان اصفهان.


۰ نظر