طراحی چهره سردار سلیمانی توسط یک هنرمند فلسطینی


نقاشی اهدایی یک هنرمند فلسطینی به سردار قاسم سلیمانی


۰ نظر