توصیه رهبر انقلاب به رزمندگان حزب الله در طول جنگ سی و سه روزه


اینستاگرام سردارسلیمانی برای اولین بار منتشر کرد؛ توصیه رهبر انقلاب به رزمندگان حزب الله در طول جنگ سی و سه روزه


۰ نظر