دلیل رد مصوبه FATF توسط شورای نگهبان


سخنگوی شورای نگهبان از دلایل این شورا برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات ۴گانه موسوم به FATF است،می گوید..


۰ نظر