دفاع سردار سلیمانی از اظهارت رئیس جمهور در قبال ترامپ


واکنش سردار سلیمانی به توییت ترامپ درباره ایران 


۰ نظر