واکنش سریع ترکیه نسبت به تحریم جدید آمریکا


آمریکا دو مقام ترکیه ای را به دلیل دست داشت در بازداشت یک کشیش آمریکایی تحریم کرد.


۰ نظر