سردرگمی مجلس در استیضاح ربیعی


پس از آغاز جلسه علنی بهارستان برای بررسی طرح استیضاح وزیر کار، هیچ یک از نمایندگان استیضاح کننده حاضر به سخنرانی در مجلس نشدند، بر همین اساس لاریجانی رئیس مجلس برای تعیین تکلیف موضوع استیضاح، چند دقیقه تنفس اعلام کرد


۰ نظر