کنایه‌های نماینده کرمانشاه در موافقت با استیضاح وزیر کار


کنایه‌های نماینده کرمانشاه در صحن علنی مجلس در رابطه با موافقت با استیضاح وزیر کار


۰ نظر