ظریف: آمریکا صداقت ندارد!


صحبت های محمد جواد ظریف در پاستور درباره دروغ گویی و عدم اعتماد به آمریکا و ایستادگی دنیا در برابر تحریم های آنها


۰ نظر