واکنش لاریجانی به اتهام زنی ها در جلسه استیضاح ربیعی


جلسه استیضاح امروز وزیر کار حواشی بسیار زیادی داشت،از جمله اتهام زنی هم از جانب ربیعی هم از جانب نمایندگان که واکنش رئیس مجلس را در پی داشت


۰ نظر