کنایه مجری آمریکایی به تصمیمات عجیب ترامپ در قبال ایران!


برنامه the daily show با اجرای تِروِر نوآه 


۰ نظر