روحانی : فکر نکنید تخریب دولت رای برایتان درست میکند!


صحبتهای رئیس جمهور در نشست هیئت دولت (97/06/21)


۰ نظر