اعتراف جان کری به پشت پرده توافق هسته ای!


پس از کنار گذاشتن هسته‌ای،میخواستیم با حمایت دیگر کشورها ایران را مجبور به تغییر رفتار منطقه‌ای کنیم


۰ نظر