تیر خلاص علی علیزاده به پیکره شبکه «من و تو»


علی علیزاده کارشناس شبکه بی بی سی و من و تو که با مواضع متفاوتش شناخته شده است، شب گذشته مهمان من و تو بود و پاسخهای جالبی به سوالات مجری این شبکه داد.


۰ نظر