جدیدترین اظهارنظر هاشمی راجع به بازنشستگی افشانی


رئیس شورای شهر همچنان بر این که نامه ای مبنی بر بازنشسته شدن شهردار به ما نرسیده،تاکید دارد..


۰ نظر