کمک ایران به سوریه برای بازسازی بلاعوض و رایگان است؟!


گزارشی درباره فرصتی مناسب برای ایران و همچنین ادعاهای کذب رسانه های معاند در این مورد


۰ نظر