ماجرای گاف «من و تو» برای آشوب سازی در نظام ارزی!


شبکه «من‌وتو» درحالی فیلمی از اتوبان حکیم را به عنوان اعتصاب مردم منتشر کرده که اساسا این ویدئو مربوط به صحنه فیلمبرداری است!


۰ نظر