آخرین اخبار از جایگزینی و تغییرات در وزرای دولت


این روز ها بازار خبرهای ضد و نقیض بر سر وزارتخانه های بدون وزیر و همچنین چند وزارتخانه دیگر داغ است...


۰ نظر