ناشناخته بودن نمایندگان مجلس در بین مردم


واقعا کسانی که مردم بعد از دو سال حتی اسم اونها رو هم نشنیدن میتونند نماینده مردم باشند؟!


۰ نظر