توضیحات وکیل ایران در دیوان بین المللی درمورد شکایت از آمریکا


توضیحات یکی از وکلای ایران در دیوان دادگستری بین المللی از نحوه رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا.


۰ نظر