استاد راهنمای روحانی:از رای دادن به ايشان پشيمانم!


گفتگو علی ضیا با سید حسن امین،استاد راهنمای حسن روحانی در دانشگاه گلاسکو (97/07/21)


۰ نظر