جزئیات انهدام تیم تروریستی تجزیه طلب در کرمانشاه


وزارت اطلاعات از دستگیری یک تیم تروریستی تجزیه‏ طلب در کرمانشاه خبر داد....


۰ نظر