ظریف؛ مردم نگران تحریم های 13 آبان نباشند


وزیر امور خارجه گفت: با آغاز دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران در روز 13 آبان، اتفاق جدیدی نمی افتد و آنها به اهداف خود نخواهند رسید


۰ نظر