ناکامی علنی آمریکا قبل از اجرایی شدن وعده تحریمها!


در حالی که 13 آبان مصادف با 5 نوامبر،روز علنی بازگشت تحریم ها توسط آمریکاست،اما شواهد حاکی از آن است که آمریکا در عملی کردن بسیاری از خواسته هایش ناکام مانده!


۰ نظر