نماینده ای که شفاف همه حقوق و دارایی اش را فاش کرد!


احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همه حقوق و مزایا ، دارایی و هزینه های انتخاباتی‌اش را فاش کرد!


۰ نظر