عراقچی: تحریم های آمریکا محکوم به شکست است


گزیده صحبت های معاون سیاسی وزیر خارجه درمورد تحریم های جدید آمریکا و راه حل ایران برای دور زدن این تحریم ها.


۰ نظر