پیام دکتر ظریف برای مردم در پی تحریم های جدید آمریکا


پیام تصویری وزیر امور خارجه برای مردم با موضوع تحریم های جدید آمریکا بر ضد ایران.


۰ نظر