انتخاب نامزدهای نهایی سومین شهردار تهران در یکسال اخیر!


اعضای شورای شهر تهران امروز از بین 13 گزینه باقی مانده،5 نفر را به عنوان نامزدهای نهایی شهرداری تهران انتخاب کردند.


۰ نظر