جهانگیری از اصلی ترین وظیفه مسئولین در زمان تحریم می گوید


سخنرانی معاون اول رئیس جمهور در مراسم تکریم و معارفه وزیران صنعت، معدن و تجارت پیشین و جدید


۰ نظر