اذعان بی‌ بی‌ سی فارسی به شکست پروژه تحریم ایران


کارشناس بی‌ بی‌ سی فارسی با اذعان به شکست پروژه تحریم آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا تلاش کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند اما نتوانست.


۰ نظر