معافیت بندر چابهار از تحریم های آمریکا


از معافیت بندر چابهار از تحریم های آمریکا تا جایگزینی ارز ملی به جای دلار در نبادلات تجاری


۰ نظر