تناقض حرفهای روحانی ۹۷ با ۹۵ در مقابله با تحریم‌ ها!


مناظره روحانی ۹۷ با روحانی ۹۵ درباره دور زدن تحریم‌ها!


۰ نظر