تمسخر تحریم های جدید آمریکا توسط روحانی


سخنرانی روحانی پس از جلسه سران سه قوه درباره بی تاثیر بودن تحریم های جدید آمریکا


۰ نظر