عملیات نجات یک خانواده از آتش‌سوزی کالیفرنیا


عملیات نجات سه نفر به همراه یک سگ از آتش‌سوزی کالیفرنیا


۰ نظر