بازخوانی بیانات رهبری به بهانه مرگ جرج بوش پدر


جرج بوش پدر بعد از مدت ها بیماری روز جمعه در سن ۹۴ سالگی فوت کرد.


۰ نظر