زنگنه: ایران تولید نفت خود را کاهش نمیدهد


گفتگوی وزیر نفت با شبکه CNBC آمریکا.


۰ نظر