چه کسی سخنرانی نائب رئیس مجلس در تبریز را به هم ریخت؟!


سخنرانی نایب رئیس مجلس در جمع دانشجویان تبریز ناتمام ماند.


۰ نظر