ماجرای دلخوری رئیس شورای شهر تهران در جلسه امروز چه بود؟


بررسی حاشیه بوجود آمده در جلسه امروز شورای شهر تهران.


۰ نظر