قالیباف:وقتی به قدرت رسیدیم حرف کافی است باید کار کنیم!


کنایه محمدباقر قالیباف به دولت در نشست 40 سالگی انقلاب


۰ نظر