رئیس جمهور: ما در مورد فیلترینگ اشتباه کردیم!


سخنان رئیس جمهور در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (97/11/01)


۰ نظر