حاشیه دیدار روحانی با وزیر و مدیران ارشد وزارت ارتباطات


سخنان رئیس جمهور در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (97/11/01)


۰ نظر