طعنه جهانگیری به احمدی نژاد در مورد سردار سلیمانی


اسحاق جهانگیری در مجمع ملی جوانان و در پی نامه احمدی نژاد به سردار سلیمانی، به این اتفاق واکنش نشان داد..


۰ نظر