آمریکا صلاحیت اخلاقی انتقاد از حقوق بشر ایران را ندارد!


مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به رویکردهای دوگانه آمریکا در برابر نقض حقوق بشر از سوی متحدانش، تاکید کرد واشنگتن صلاحیت اخلاقی انتقاد از ایران را ندارد.


۰ نظر