تفاوت 22 بهمن امسال با گذشته از دیدگاه روحانی


امسال در شرایطی جشن ۲۲ بهمن را برگزار می کنیم که امریکا و صهیونیسم مردم ما را در منگنه تحریم قرار داده‌اند...


۰ نظر