تصاویر هوایی از حماسه پرشکوه و عظیم 22 بهمن


گوشه ای از نمایش اقتدار و عظمت ملت قیور ایران در راهپیمایی 22 بهمن


۰ نظر