همراهی مسئولین با مردم در راهپیمایی 22 بهمن


جمعی از مسئولین نظام نیز در حماسه آفرینی امروز ملت ایران سهیم بودند


۰ نظر